02167265

رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات با ضخامت 0.3 میلیمتر تا 20 میلی متر

02167265
rokhlaser@gmail.com

برش لیزر استیل

هیچ روشی بهتر از برش لیزر برای تولید قطعات بر روی جنس استیل نیست

برای تولید قطعات بر روی استیل به هیچ روش مقرون به صرفه تر و با کیفیت تر از لیزر فکر نکنید

مجموعه رخ لیزر توانایی و تجربه کافی برای بهترین کیفیت سوییسی برش لیزر استیل را در خود دارد

021-67265
تلفن