02167265

رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات با ضخامت 0.3 میلیمتر تا 20 میلی متر

02167265
rokhlaser@gmail.com

برش لیزر آهن

تولید قطعات با تیراژ بالا با متریال آهن و برش لیزر همیشه به صرفه ترین خواهد بود

021-67265
تلفن