02167265

رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات با ضخامت 0.3 میلیمتر تا 20 میلی متر

02167265
rokhlaser@gmail.com

برش لیزر آلومینیوم

کیفیت برش الماسی لیزر آلومینیوم قابل لمس است

باز هم کیفیت بیسترونیک سوییس به کمک تجریه ما آمد تا بتوانیم بهترین کیفیت را برای برش لیزر آلومینیوم بدست آوردیم تا بتوانیم جوابگوی کیفیت محصولات تولیدی شما باشیم

آلیاژهای مختلف آلومینیوم چالشهای متفاوتی نسبت به یکدیگر برای برش لیزر آلومینیوم ایجاد می کنند اما راه کار برش لیزر آلومینیوم برای ما موضوعی حل شده است.

ما میتوانیم به کمک تکنولوژی سوییسی و مهندسی لیزر به تمام خواسته های شما برای برش لیزر آلومینیوم پاسخ دهیم

قابلیت برش لیزر آلومینیوم تا ضخامت 3 میلیمتر به ابعاد 4000*2000 میلیمتر

 

در ادامه برخی از مهمترین کاربردهای ورق های آلومینیوم فهرست شده اند

•صنایع هوا فضا

•صنعت حمل و نقل (ساخت صفحات برای بدنه خودرو و تریلر)

•ساخت پوسته های جت و مخازن سوخت فضایی

•تولد مخازن نگهداری مواد در دمایی بسیار سرد

•ساخت ریل راه آهن

•صنعت کشتی سازی

•صنایع نظامی (زره پوش - وسایل نقلیه نظامی)

•ساخت لوازم خانگی و وسایل آشپزی

•صنعت ساختمان سازی

•صنعت غذا و دارو

021-67265
تلفن